Đang chờ xử lý đăng ký tên miền. Hãy kiểm tra lại sau một giờ nữa
Đã đăng vào 22-04-2020

ĐẠI LÝ THUẾ TÂY NAM Á

THIẾT LẬP BỘ MÁY QUẢN LÝ
+ Tư vấn và hỗ trợ xây dựng bộ máy quản lý theo yêu cầu;
+ Tư vấn và hỗ trợ xây dựng hoạt động quản lý và chuyển giao;
+ Tư vấn và hỗ trợ xây dựng toàn bộ hệ thống quản lý doanh nghiệp và chuyển giao;
+ Tư vấn và hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả công việc theo chiến lược - BSC&KPI;
+ Tư vấn tầm nhìn chiến lược phù hợp với hệ thống quản lý;
+ Tư vấn về chiến lược thương hiệu;
+ Tư vấn về chiến lược sales & marketting.
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.